Pravidelné analýzy z bulletinu Analýzy & Studie vycházejí od začátku roku 2003 zároveň v tištěné podobě jako pravidelná příloha měsíčníku Politika, který vydává Centrum pro studium demokracie a kultury v Brně (www.cdk.cz).

Severokorejský jaderný pokus a bezpečnost ČR

Dne 9. října 2006 vstoupila Korejská lidově demokratická republika (KLDR) do tzv. jaderného klubu, když s vysokou pravděpodobností provedla alespoň zčásti úspěšný jaderný pokus (i zprávy amerických výzvěd¬ných služeb hovořily o zvýšené radiaci nad oblastí, kde měl proběhnout). Zkouška byla významnými ak¬téry mezinárodních vztahů pochopena jako hrozba stabilitě a bezpečnosti, o čemž svědčí i reakce Rady bezpečnosti OSN. Vliv pokusu může mít dopady i na českou bezpečnost.

19. 12. 2006

Základna amerického systému protiraketové obrany v ČR

V létě 2006 se jedním z dominantních témat české politické diskuse stalo možné umístění základny ame¬rického protiraketového systému v České republice. Země se tak dostala do interakce s jedním z nejdůleži¬tějších strategických projektů, které mohou určovat charakter globální bezpečnosti ve 21. století. Veřejnost v ČR však podle průzkumů veřejného mínění z větší části se základnou nesouhlasí. Debaty o základně vy¬volaly intenzivní aktivitu řady důležitých aktérů politického spektra, přičemž výsledek celého sporu může silně determinovat budoucí charakter české zahraniční politiky a mezinárodní pozici ČR.

11. 10. 2006

Bezpečnost na silnicích jako záminka pro posílení moci státu

V poslední době je v různých souvislostech posilována moc státu nad vlastními občany pod záminkou zvýšení jejich bezpečnosti. Jedním z příkladů je i novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti dne 1. července 2006. Na bezesporu důležitém tématu zajištění bezpečnosti na silnicích se snažilo vyprofilovat několik politiků a několik represivních složek jej využilo k posílení vlastních pravomocí, aniž by bylo jasné, zda celá zásadní změna bude mít očekávaný efekt a zda nedojde spíše k nárůstu různých negativních jevů (korupce policistů, nejasné právní spory o výklad zákona, šikana běžných řidičů apod.).

26. 7. 2006
:: nahoru :: © Centrum strategických studií 2002-2006, ISSN: 1214-8393 e-mail: lukas@strat.cz www.pes.cz